Καρύκας Σωτήρης | Πλάκες Καρύστου | Λατομείo | Πέτρες Καρύστου

Λατομείο Αγ. Δημητρίου | Καρύκας Σωτήρης