Καρύκας Σωτήρης | Πλάκες Καρύστου | Λατομείo | Πέτρες Καρύστου

Προϊόντα Λατομείου | Καρύκας Σωτήρης

Είδος:
Ποιότητα:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστες Πράσινες
Α και Β
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(2,5cm-5,0cm) Παλέτα: 20 m2
± 16 παλέτες
11 παλέτες
Πλάκες Καρύστου
Είδος:
Ποιότητα:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστες Πράσινες
Α
(0,5cm-1,5cm) Παλέτα: 30 m2  

± 16 παλέτες
11 παλέτες
Πλάκες Καρύστου
Είδος:
Ποιότητες:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστες Γκρι
Α και Β
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(2,5cm-5,0cm) Παλέτα: 20 m2
± 16 παλέτες
11 παλέτες
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστες Καφέ
Α και Β
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(2,5cm-5,0cm) Παλέτα: 20 m2
± 16 παλέτες
11 παλέτες
ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Πλάκες Καρύστου Ακανόνιστες Ανάμικτες
Α και Β
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(2,5cm-5,0cm) Παλέτα: 20 m2
± 16 παλέτες
11 παλέτες
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες:
Πάχος:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Ακανόνιστες Πρασινοκαφέ
Α και Β
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(2,5cm-5,0cm) Παλέτα: 20 m2
± 16 παλέτες
11 παλέτες
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Πάχος:

Διαστάσεις:


 
Πλάκες Καρύστου Τετραγωνισμένες
Α και Β/ Πράσινες Γκρι Καφε Ανάμικτες
(1,5cm-2,5cm) Παλέτα: 30 m2  
(4 cm-6 cm) Παλέτα: 20 m2
Σταθερό πλάτος Χ Ελεύθερο μήκος
7cm 10cm 15cm 20cm 25cm (Παραγγελία)
Πλάκες Καρύστου
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Πάχος:
Διαστάσεις: 
Σκαλοπάτια από πέτρα Καρύστου
Α / Πράσινα Γκρι
(3 cm)
30cm Χ 100cm-150cm
32cm X 100cm-150cm
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Πάχος:
Διαστάσεις: 
Ρίχτια από πέτρα Καρύστου
Α / Πράσινα Γκρι
(1,5 - 2cm)
15cm Χ 100cm-150cm
16cm X 100cm-150cm
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Πάχος:
1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Σοφατεπί Καρύστου
Α και Β / Πράσινο Γκρι Καφέ
(1cm) Παλέτα: 500 μέτρα  
± 16 παλέτες
11 παλέτες
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Πάχος:
Διαστάσεις: 
Καπάκια Καρύστου
Α / Πράσινο Γκρι
( 3 cm)
25cm Χ 70cm-100cm
35cm X 70cm-100cm
45cm X 70cm-100cm (Παραγγελία)
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Διαστάσεις:

1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 
Αγκωναράκι Καρύστου
Α και Β / Καφέ Γκρι Ανάμικτο
Πάχος 8-15cm Φάρδος 30-35cm
Μάκρος 45-80cm
± 12 παλέτες
11 παλέτες
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Διαστάσεις:

Παλέτα:
1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:

 

Σόκορο Καρύστου
Α / Ανάμικτο
Πάχος(20-40cm) Φάρδος(5-10cm)
Μάκρος (45-85cm)
15 m2
± 15 παλέτες
11 παλέτες

Είδος:
Ποιότητες / Χρώματα:
Διαστάσεις:

Παλέτα:
1 Φορτηγό:
1 container 20 τόνους:
 
Μεγάλα κομμάτια
Α / Ανάμικτο
κατόπιν παραγγελίας

-
-
-